Besiktning av byggnads­ställningar

Har ni som privatperson eller mindre bygge satt upp en byggnadsställning? Om ni själva valt att bygga ställningen kan det behövas en inspektion innan arbetet kan börja. För att säkerställa att ställningen är uppsatt på korrekt sätt kan vi på Mälarhyr hjälpa er med besiktning.

Det är den som använder och den som byggt ställningen som gemensamt bär ansvaret för att byggnadsställningen är säker att arbeta på. Det innebär att den ska vara korrekt byggd och att den används för det den är avsedd till. Aspekter som är viktiga att ta hänsyn till är bland annat underlaget ställningen står på, att det finns skyddsräcke, avstånd till vägg är så lite som möjligt och att väderskydd är korrekt fastsatt. En kontrollbesiktning av ställningen ska alltid utföras innan den kan tas i bruk.

Vår personal är kunnig och har lång erfarenhet av att besikta byggnadsställningar. Vi vet hur viktigt det är med säkerheten inom bygg- och anläggningsbranschen. Mälarhyr är ett auktoriserat ställningsföretag som utför besiktningar efter Arbetsmiljöverkets krav och regler.

Kontroll av byggnadsställning

Vid en besiktning kontrollerar vi att inga delar fattas eller sitter löst. Vi tittar på underlaget ställningen står på, att den är korrekt uppbyggd och att säkerhetsåtgärderna håller måttet. Vi inspekterar och verifierar att ställningen är en säker arbetsplats utefter de föreskrifter som finns och efter de förutsättningar som användaren av ställningen behöver. Efter utförd besiktning meddelar vi er om synpunkter och eventuella brister. Vi kan vid önskemål åtgärda sådant vi upptäcker.

På alla byggarbetsplatser är det ett krav om att det ska hänga en besiktningslapp på ställningen innan personal får gå upp. Efter godkänd besiktning tillhandahåller ni en kvittens på att byggnadsställningen genomgått en godkänd kontroll. På så sätt kan ni känna er trygga att arbetsplatsen uppfyller de krav som finns. Att besikta och kontrollera byggnadsställningen är nödvändig för att en arbetsplats ska hålla hög säkerhet och minska riskerna för olyckor.

När du hyr byggnadsställning med Mälarhyr ingår alltid kontroll, men vi kan också hjälpa till med enbart besiktningen. med Beställ en kontroll och besiktning av er byggnadsställning. Kontakta oss så hjälper vi er!

Kostnadsfri offertförfrågan